code-1076536_1920

Οι βάσεις για μια επιτυχημένη ιστοσελίδα. Η επιτυχία εξαρτάται από εμάς

Η ομάδα της jalp με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, θα ήθελε να επικοινωνήσει  τις βασικές αρχές που διέπουν και τα βήματα που προϋποθέτει η κατασκευή ενός δικτυακού τόπου, ώστε ο ιδιοκτήτης της να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την επένδυση του αυτή.

Η προσπάθειά μας αυτή έγκειται στο να αποτυπώσουμε σε απλά βήματα τα κυριότερα σημεία στην ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου, καθώς μία ιστοσελίδα δεν είναι μόνο το εικαστικό κομμάτι και κάποιο κείμενο σε κάποιες σελίδες, αλλά όπως κάθε project η κατασκευή της περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που είναι  άυλα, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της προς το κοινό.

Τα βήματα αυτά διακρίνονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την προώθηση, τη συντήρηση και τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. 

Σαν πρώτο βήμα θα πρέπει να γίνει ανάλυση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, έτσι ώστε να μην αγνοηθεί ο υφιστάμενος ανταγωνισμός.  Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστών και για τους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών τους μέσω των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν.  Είναι το σημείο αυτό που θα κατανοηθούν τα δυνατά μας αλλά και τα αδύνατα μας σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται έναντι του ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής είναι ο εντοπισμός του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος και η μοναδικότητα της πρότασης μας στην αγορά.  

Η ξεκάθαρη αποτύπωση και καταγραφή του σκοπού της σελίδας είναι από τα βασικότερα σημεία, καθώς βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του έργου από όλους τους συμμετέχοντες και την αποφυγή παρεκκλίσεων του τελικού αποτελέσματος.  Οι συνεργάτες γνωρίζοντας τον ξεκάθαρο σκοπό της επιχείρησης θα μπορέσουν να βοηθήσουν με τον πιο αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Ακριβώς όπως συμβαίνει και στις επιχειρήσεις, το όραμα μας για το δικτυακό μας τόπο συνοψίζεται στη περιγραφή του «τι κάνει και που θέλει να φθάσει». Το αποκρυσταλλωμένο και μακροπρόθεσμο όραμα αφορά το μέλλον της εταιρίας μας, αναφορικά με τις δραστηριότητες, τη δομή, την προσφορά της στην αγορά κτλ.

Με βάση την θεωρία του κ. Doran οι στόχοι ενός εγχειρήματος πρέπει να είναι Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Σχετικοί και Ορισμένοι για μια χρονική περίοδο. Οι στόχοι του κάθε δικτυακού τόπου αντίστοιχα, πρέπει να είναι ξεκάθαροι και μετρήσιμοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε και την επιτυχία του τελικού αποτελέσματος βάσει αυτών που έχουμε καθορίσει αρχικά αλλά και με το όραμα μας. Το benchmarking μας βοηθά να πραγματοποιήσουμε πιθανές διορθωτικές ενέργειες και να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα του έργου.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή επικοινωνία με το κοινό της ιστοσελίδας μας, είτε είναι πελάτες ή επισκέπτες, είναι η αναγνώριση και η κατανόηση της. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωριστεί το τμήμα της αγοράς ή το κοινό που μας ενδιαφέρει για να στοχεύσουμε σωστά σε αυτό, να μπορέσουμε να μιλήσουμε στη γλώσσα του και να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες του.  Θα μπορέσουμε να  αναγνωρίσουμε τα κοινά τους χαρακτηριστικά, τις ανάγκες τους και τα «θέλω» τους, παράγοντες που θα μας καθοδηγήσουν στον τελικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας μας.

Με όλες τις παραπάνω αναλύσεις καταλήγουμε στο “τι” θέλουμε να κάνουμε και σε “ποια” σημεία διαφέρουμε από τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το σημείο είμαστε στη θέση να κλείσουμε και το όνομα της ιστοσελίδας (domain name) στην περίπτωση που δεν έχουμε ήδη κάποιο διαθέσιμο.

Επιπλέον είναι το σημείο που επιλέγουμε ποιά πληροφορία θα πρέπει να περιέχεται στην ιστοσελίδα μας. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι τα κείμενα, οι εικόνες, η λίστα με τους φίλους μας στο facebook και οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό οπτικοακουστικό υλικό βοηθά στην ανάπτυξη του δικτυακού μας τόπου. Ενδεικτικές κατηγορίες πληροφοριών που εμφανίζονται συνήθως σε ιστοσελίδες παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Εταιρικό προφίλ (η ιστορία μας, οι αξίες μας, οι εργαζόμενοί μας, φωτογραφίες, διευθύνσεις, κτλ)
  • Προϊοντικές πληροφορίες (περιγραφές, φωτογραφίες, αναλυτικές περιγραφές, οδηγίες χρήσης, εγγυήσεις, τιμές κτλ)
  • Υπηρεσίες (χρονοδιάγραμμα, τιμές, τόπος κτλ)
  • Νέα – Ειδήσεις (τα νέα της αγοράς, προσφορές, νέα προϊόντα & υπηρεσίες κτλ)
  • Άρθρα (hints & tips, επιστημονικές μελέτες, κτλ)
  • Φόρμες (επικοινωνίας, προσφορές, κτλ)

Οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν στο δικτυακό τόπο είναι αυτές που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία και την ποιότητα του, καθώς και αυτές που επικοινωνούν τις αξίες της σελίδας μας, άλλοτε έμμεσα και άλλοτε άμεσα. Παράδειγμα ως προς αυτό είναι η ποιότητα των φωτογραφιών καθώς μπορεί στην εταιρία μας να κατασκευάζουμε ένα είδος πολυτελείας, εάν όμως δεν έχει γίνει επαγγελματική φωτογράφιση στο είδος αυτό, τότε στη σελίδα μας δεν θα φανούν τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε με αποτέλεσμα να το αδικήσουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω έλλειψης φωτισμού, κακής λήψης, επεξεργασίας κτλ. Γι’ αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα κείμενα του δικτυακού τόπου τα οποία πρέπει να είναι καλογραμμένα και όχι σαν γρήγορες σημειώσεις, τεχνικά δελτία ή διαδικασίες εταιρείας.  Καθώς γράφουμε τα κείμενα θα πρέπει να τα δούμε από την οπτική γωνία του πελάτη ή επισκέπτη και θα πρέπει να είναι όσο απλά και κατανοητά γίνεται.  Ο πελάτης μας δεν εργάζεται στην εταιρεία μας για να γνωρίζει ορολογίες και τεχνικές λέξεις της αγοράς.

Σαν γενικοί κανόνες, θα πρέπει να αποφεύγεται η αντιγραφή των πληροφοριών της σελίδας και να γίνεται προσπάθεια να  διαφοροποιηθούμε, να διατηρούμε την πληροφορία όσο απλή γίνεται και να δίνουμε το στίγμα της εταιρίας και της ιστοσελίδας μας σε κάθε σημείο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε την δική μας προσωπικότητα & αξίες και να δημιουργήσουμε ένα δυνατό brand. Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν και για το design της σελίδας.

Σαν επόμενο στάδιο καταγράφουμε το αρχικό πλάνο της δομής της ιστοσελίδας μας, σελίδα-σελίδα ξεκινώντας από την αρχική. Καθ΄ολη την διάρκεια της καταγραφής έχουμε στο μυαλό μας το κοινό της σελίδας μας (π.χ. επισκέπτες, πελάτες) και πως το κοινό αυτό αντιλαμβάνεται αυτήν την δομή καλύτερα. Η δομή πρέπει να είναι απλή για να κάνει εύκολη και γρήγορη την περιήγηση του επισκέπτη μας. 

Πολύ σημαντικό στη διαδικασία αυτή είναι οι δοκιμές χρηστικότητας. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις, όπως το “τι” θα εμφανίζεται και “πως” στην ιστοσελίδα μας, οι οποίες μπορεί να είναι σωστές μπορεί και όχι. Έχοντας καταγράψει τη βασική δομή και το περιεχόμενο κάνουμε μια ποιοτική έρευνα σε ένα μικρο δείγμα του κοινού μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα όσον αφορά τη λογική της δομής μας. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να μας δώσει απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας στα παρακάτω ερωτήματα: ποιός είναι ο σκοπός της σελίδας, ποιό είναι το επόμενο βήμα από την κεντρική μας σελίδα (δηλαδή ποιο είναι το επόμενο κλικ του επισκέπτη μας), ποιό θα είναι το δεύτερο βήμα, και τι παραπάνω χρειαζόμαστε να προσθέσουμε στη σελίδα μας.

Με τη διαδικασία αυτή θα επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και δε θα χρειαστεί να πάμε στο τελευταίο βήμα της κατασκευής της ιστοσελίδας για να συνειδητοποιήσουμε ότι η δομή μας είναι λάθος και η περιήγηση είναι δύσκολη για τους επισκέπτες μας, πράγμα που μεταφράζεται σε κόστος και χρόνο ανασχεδιασμού. 

Έχοντας απάντηση για τα παραπάνω…είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην υλοποίηση!

Comments are closed.